Legal Notice

For at overholde artikel 10 i lov 34/2002 om informationssamfundstjenester og elektronisk handel informerer vi brugeren om vores data:

Firmanavn: GOGO EUROPA SL
cIF: B73295164
Hjemsted: C/Rey CarlosIII nr. 28
Telefon: +968 414 459
E-mail til kommunikation:ronald@gogoestates.com
Internet side: www.gogoestates.com

Object

Udbyderen, der er ansvarlig for webstedet, stiller dette dokument til rådighed for brugere, som den har til hensigt at overholde forpligtelserne i lov 34/2002, om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel (LSSI-CE), samt informerer alle brugere af hjemmesiden vedrørende betingelserne for brug af hjemmesiden.

Enhver person, der får adgang til denne hjemmeside, påtager sig rollen som bruger, der forpligter sig til overholdelse og streng overholdelse af bestemmelserne anført heri, såvel som enhver anden lovbestemmelse, der måtte være gældende.

Udbyderen forbeholder sig retten til at ændre enhver form for information, der måtte optræde på hjemmesiden, uden nogen forpligtelse til at forhåndsunderrette eller informere brugerne om nævnte forpligtelser, forstået som tilstrækkeligt med offentliggørelsen på udbyderens hjemmeside.

Ansvarlighed

Udbyderen er fritaget for enhver form for ansvar afledt af de oplysninger, der er offentliggjort på sin hjemmeside, forudsat at disse oplysninger er blevet manipuleret eller indtastet af en tredjepart uden for den.

Udbyderens hjemmeside kan bruge cookies (små informationsfiler, som serveren sender til computeren på den person, der tilgår siden) til at udføre visse funktioner, der anses for at være væsentlige for den korrekte funktion og visualisering af siden. De cookies, der bruges på hjemmesiden, er under alle omstændigheder af midlertidig karakter med det ene formål at gøre deres efterfølgende transmission mere effektiv, og de forsvinder, når brugerens session slutter. I intet tilfælde vil cookies blive brugt til at indsamle personlige oplysninger.

Fra kundens hjemmeside er det muligt, at det omdirigeres til indholdet af tredjeparts hjemmesider. Da udbyderen ikke altid kan kontrollere indholdet, der er lagt ud af tredjeparter på deres websteder, påtager den sig intet ansvar for sådant indhold. Under alle omstændigheder erklærer udbyderen, at den vil fortsætte til øjeblikkelig tilbagetrækning af ethvert indhold, der kunne stride mod national eller international lovgivning, sædelighed eller offentlig orden, fortsætte til øjeblikkelig tilbagetrækning af omdirigeringen til nævnte websted, og informere de kompetente myndigheder om indholdet i spørgsmål.

Udbyderen er ikke ansvarlig for de oplysninger og indhold, der er lagret, f.eks., men ikke begrænset til, i fora, chats, bloggeneratorer, kommentarer, sociale netværk eller andre midler, der tillader tredjeparter at offentliggøre indhold uafhængigt på webstedet for udbyder. Dog og i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 11 og 16 i LSSI-CE, stiller udbyderen sig selv til rådighed for alle brugere, myndigheder og sikkerhedsstyrker og samarbejder aktivt om tilbagetrækning eller, hvor det er relevant, blokering af alt det indhold, der kan påvirke eller stride mod lovgivningen national eller international , tredjemands rettigheder eller moral og offentlig orden. I tilfælde af, at brugeren mener, at der er noget indhold på webstedet, der kan være underlagt denne klassificering, bedes du straks underrette webstedets administrator

Denne hjemmeside er blevet gennemgået og testet for at sikre, at den fungerer korrekt. I princippet kan korrekt drift garanteres 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Udbyderen udelukker dog ikke muligheden for visse programmeringsfejl, eller at der kan opstå force majeure, naturkatastrofer, strejker eller lignende omstændigheder, der umuliggør adgang til hjemmesiden.

Intellektuel og industriel ejendomsret

Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til programmering, redigering, kompilering og andre elementer, der er nødvendige for dens drift, design, logoer, tekst og/eller grafik er udbyderens ejendom eller, hvor det er relevant, har en licens eller udtrykkelig autorisation af en del af forfatterne. Alt indhold på hjemmesiden er behørigt beskyttet af intellektuelle og industrielle ejendomsretlige regler, samt registreret i de tilsvarende offentlige registre.

Uanset hvilket formål de er beregnet til, kræver hel eller delvis reproduktion, brug, udnyttelse, distribution og kommercialisering under alle omstændigheder forudgående skriftlig tilladelse fra udbyderen. Enhver brug, der ikke tidligere er godkendt af udbyderen, vil blive betragtet som et alvorligt brud på forfatterens intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

Designet, logoerne, teksten og/eller grafikken uden for udbyderen, og som kan optræde på hjemmesiden, tilhører deres respektive ejere, idet de selv er ansvarlige for enhver mulig uenighed, der måtte opstå vedrørende dem. Under alle omstændigheder har udbyderen den udtrykkelige og forudgående tilladelse fra dem. Udbyderen GIVER IKKE udtrykkeligt autorisation til tredjeparter til at omdirigere direkte til det specifikke indhold på hjemmesiden, idet de under alle omstændigheder skal omdirigere til udbyderens hovedwebsted.

Udbyderen anerkender til fordel for deres ejere de tilsvarende industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, deres blotte omtale eller optræden på hjemmesiden indebærer ikke eksistensen af ​​nogen rettigheder eller ansvar fra udbyderen over dem, og det indebærer heller ikke godkendelse, sponsorering eller anbefaling af en del af udbyderen.

For at foretage enhver form for observation vedrørende mulige brud på intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, såvel som noget af indholdet på hjemmesiden, kan du gøre det via den ovenfor nævnte e-mailadresse.

Oplysninger veraby

Alle oplysninger fra brugeren skal være sandfærdige. Til disse formål garanterer brugeren ægtheden af ​​de data, der kommunikeres gennem formularerne til abonnementet på tjenesterne. Det vil være brugerens ansvar at holde alle de oplysninger, der gives til GOGO EUROPA SL, permanent opdaterede, så de til enhver tid reagerer på deres virkelige situation. Under alle omstændigheder vil brugeren være eneansvarlig for eventuelle falske eller unøjagtige udsagn og for skader påført udbyderen eller tredjeparter.

Mindreårige

For at bruge tjenesterne skal mindreårige altid indhente forudgående samtykke fra deres forældre, værger eller juridiske repræsentanter, som i sidste ende er ansvarlige for alle handlinger udført af de mindreårige i deres ansvar. Ansvaret for at bestemme det specifikke indhold, som mindreårige får adgang til, svarer til det nævnte, og det er derfor, hvis de får adgang til upassende indhold over internettet, skal der etableres mekanismer på deres computere, især computerprogrammer, filtre og blokke, som giver dig mulighed for at begrænse det tilgængelige indhold, og selvom de ikke er ufejlbarlige, er de særligt nyttige til at kontrollere og begrænse det materiale, som mindreårige kan få adgang til.

Forpligtelse til at gøre en korrekt brug af nettet

Brugeren accepterer at bruge internettet i overensstemmelse med loven og denne juridiske meddelelse, såvel som moral og gode skikke. Til dette formål vil brugeren afstå fra at bruge siden til ulovlige eller forbudte formål, skade tredjeparters rettigheder og interesser, eller som på nogen måde kan beskadige, deaktivere, overbelaste, forringe eller forhindre normal brug af computerudstyr eller dokumenter , filer og alle former for indhold, der er gemt på udbyderens computerudstyr. Især og til indikation, men ikke udtømmende, forpligter brugeren sig til ikke at transmittere, formidle eller stille information, data, indhold, beskeder, grafik, tegninger, lyd- eller billedfiler, fotografier, optagelser, software og generelt, enhver form for materiale, der:

  • er i modstrid med, foragter eller krænker grundlæggende rettigheder og offentlige frihedsrettigheder, der er anerkendt forfatningsmæssigt, i internationale traktater og andre gældende regler;
  • fremkalder, tilskynder til eller fremmer kriminelle, nedværdigende, ærekrænkende, voldelige handlinger eller generelt i strid med loven, moral og den offentlige orden;
  • fremkalder, tilskynder til eller fremmer diskriminerende handlinger, holdninger eller tanker baseret på køn, race, religion, tro, alder eller tilstand;
  • er i strid med retten til ære, personligt eller familiemæssigt privatliv eller billedet af mennesker;
  • på nogen måde skader udbyderens eller tredjeparters troværdighed;
  • udgør ulovlig, vildledende eller uretfærdig reklame.
Gældende lov og kompetence

Til løsning af alle kontroverser eller spørgsmål relateret til denne hjemmeside eller de aktiviteter, der udføres deri, vil spansk lovgivning blive anvendt, som parterne udtrykkeligt underkaster sig, idet de er kompetente til at løse alle afledte konflikter eller relateret til dets brug, domstolene og domstolene i by Aguilas.

Kunne du tænke dig at blive informeret om de seneste GogoEstates boligtilbud og Spanien nyheder?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu og modtag relevant information og tips

Dit privatliv er 100 % garanteret

Foretrukken sprog til nyhedsbrev?*
Tilføj ejendom til dine favoritter

Du skal logge ind for at tilføje egenskaber til dine favoritter. Tilmeld dig, hvis du ikke har en konto endnu.